Σχολή Ελεύθερης Κατάδυσης - Freeblue

Όταν η τελειότητα συνυπάρχει με την ασφάλεια
... τότε η κατάδυση είναι ελεύθερη !!!

Η ελεύθερη κατάδυση, με φυσικό τρόπο κρατώντας την αναπνοή μας, είναι ο πιο διαδεδομένος και άνετος τρόπος για να χαρούμε τη θάλασσα και να επισκεφθούμε το βυθό χωρίς περιορισμούς από ειδικό και βαρύ εξοπλισμό.
Στο πλαίσιο της ελεύθερης κατάδυσης περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες όπως η υποβρύχια αλιεία και σκοποβολή, η περιήγηση στο βυθό, η Υ/Β φωτογραφία, βιντεοσκόπηση κ.λπ. 

Η εκπαίδευση από τη FREE BLUE, είναι δομημένη με τρόπο ώστε το ξεκίνημα να είναι εύκολο και απλό. Σε ανώτερο επίπεδο υπάρχουν εξειδικευμένα σχολεία για τις απαιτήσεις των έμπειρων δυτών. Η αξιολόγηση της εμπειρίας των υποψήφιων δυτών γίνεται από τους εκπαιδευτές της FREE BLUE (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του FDI), οι οποίοι είναι έμπειροι δύτες με ευχέρεια στη μετάδοση της γνώσης για την ελεύθερη κατάδυση. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα του FDI, που διδάσκεται, έχει σκοπό να προωθήσει την επαφή του ανθρώπου με τη θάλασσα και γενικότερα με το υποβρύχιο περιβάλλον. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα, με άρτια δομημένο πρόγραμμα και απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια. Χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η κωδικοποίηση και η ομοιογένεια των θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων. 

Η φιλοσοφία της σχολής, στοχεύει στην αρμονική επαφή του ανθρώπου με τη θάλασσα δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ασφάλεια - άνεση - γνώση. Η ελεύθερη κατάδυση είναι σίγουρα ο πιο φυσικός και προσιτός τρόπος για να έρθουμε σε επαφή, με τον υποβρύχιο κόσμο. Μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των τριών επιπέδων , ο δύτης αποκτά, όλα εκείνα τα εφόδια που του επιτρέπουν να χαρεί με ασφάλεια και άρτια τεχνική τον μαγικό κόσμο του βυθού.ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ


Το 1ο επίπεδο είναι εισαγωγικό σχολείο στην ελεύθερη κατάδυση και απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καμία εμπειρία στην ελεύθερη κατάδυση ή σε αυτούς με μικρή εμπειρία. Προσφέρεται φιλικά, εύκολη και γρήγορη αλλά ποιοτική εκμάθηση ώστε ο νέος δύτης να κινηθεί, άμεσα, με ασφάλεια στο υποβρύχιο περιβάλλον.

Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης:  5 ημέρες
Θεωρητική:  10 ώρες
Πρακτική:  12 ώρες


ΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


Στο σχολείο 2ου επιπέδου προσφέρονται εξειδικευμένες γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο και τεχνικές σε πρακτικό επίπεδο ώστε ο δύτης να οδηγηθεί ασφαλής, σε θεαματική βελτίωση των επιδόσεών του και της τεχνικής του. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δύτες που αποφοίτησαν με επιτυχία από το σχολείο του πρώτου επιπέδου , έχουν αντίστοιχο πτυχίο άλλης σχολής ή είναι εμπειρικά καταρτισμένοι.
Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης:  5 ημέρες
Θεωρητική:  12 ώρες
Πρακτική:  12 ώρες


ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ


Πρόκειται για το ανώτερο σχολείο ελεύθερης κατάδυσης του FDI.Η τελειότητα είναι συνυφασμένη με την απόλυτη ασφάλεια, η οποία αποτελεί και το βασικό μέρος της εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου. Σε θεωρητικό επίπεδο εξαντλούνται όλα τα θέματα που αφορούν την ελεύθερη κατάδυση. Η ύλη και η πρακτική αυτού του επιπέδου είναι αντίστοιχη με αυτή των εκπαιδευτών. Οι επιδόσεις του δύτη έπειτα από την αποφοίτησή του μεγιστοποιούνται. Οι απόφοιτοι είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και τεχνικά καταρτισμένοι ελεύθεροι δύτες.

Δίκαια λοιπόν, ο απόφοιτος του 3ου επιπέδου χαρακτηρίζεται ως τέλειος ελεύθερος δύτης, αφού κατέχει πολύ υψηλές επιδόσεις με κυρίαρχο στοιχείο την ατομική του ασφάλεια και όχι μόνο, όντας γνώστης της εξειδικευμένης διάσωσης για δύτες, σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης:  10 ημέρες
Θεωρητική:  25 ώρες
Πρακτική:  16 ώρες